De Abdij

Sinds haar oprichting in 1134 vormt de Abdij van Averbode – gelegen op de grens van de Kempen en het Hageland – een kruispunt van werelden. Al eeuwenlang verbindt zij het spirituele leven met een engagement voor de hele samenleving. Ook vandaag is de abdij voor velen een plaats van stilte en reflectie.
Trouw aan waarden als authenticiteit en harmonie, kent de abdijgemeenschap een lange traditie van duurzame productie van voedsel en drank. Zo herbergde de Abdij van Averbode gedurende eeuwen een bakkerij, kaasmakerij en brouwerij. En tot op vandaag levert zij met haar melkveehoeve een bijdrage aan verantwoorde landbouw.
De abdijgemeenschap heeft besloten haar eeuwenoude economische activiteiten op een nieuwe en eigentijdse wijze in te vullen met kwaliteitsvolle producten: brood, peperkoek, kaas en bier. De opbrengsten hiervan zal de abdij besteden aan caritatieve projecten, educatieve publicaties met een sociale meerwaarde en erfgoedprojecten te Averbode.

Wil je eens binnenspringen in de abdij? Prima, je bent welkom! Overdag kun je het binnenplein van de abdij en de abdijkerk steeds vrij bezoeken. Elke zondagnamiddag tussen Pasen en Allerheiligen kunnen individuele bezoekers om 15.00u deelnemen aan een abdijbezoek.

Groepen kunnen ook op andere momenten van de week een abdijbezoek aanvragen. Groepsbezoeken worden toegestaan al naargelang de mogelijkheden van de gemeenschap op dat moment.  Wil je meer weten over groepsbezoeken, groepsbezinning en onze opendeurdagen? Bezoek de site Onthaal Abdij Averbode.