Met enige trots stellen we een bijzondere samenwerking voor tussen de Abdij van Averbode en Rikolto (Vredeseilanden), de abdijtafels. Deze ‘goede tafels’ zijn unieke meubelstukken. Net zoals de tafels die opgesteld staan in Het Moment ademen ze de bijzondere sfeer uit van de Abdij van Averbode. Ze worden ambachtelijk vervaardigd door de sociale economie bedrijven Alito en De Brug. Deze tafels worden te koop aangeboden. De netto-opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de projecten van Rikolto (Vredeseilanden).
Twee vliegen in één klap dus vermits het project ook werk verschaft aan mensen met een beperking.
Voor meer info en verkoop, contacteer Josée Lehon van tafelteam via abdijtafels@gmail.com.

Share