In ‘Het Rooms-katholicisme’ (2023) draagt Herman De Dijn bij tot een herontdekking van het Rooms-katholicisme.

Het Rooms-katholicisme is niet primair een geloofsleer of een morele doctrine. Het is een godsdienst. Het is een unieke, collectieve wijze van leven, een eredienst aan God en mens. Het gaat om een eeuwenoude erfenis vol prachtige en treffende verhalen, symbolen, riten, beelden, gebouwen, gezangen en gebeden. Vanuit een levenslange vertrouwdheid, maar toch vooral via wijsgerig-antropologisch inzicht, wil de auteur met dit boek bijdragen tot een herontdekking van die ongelooflijke godsdienst. Tegelijk bevat dit boek een indringende filosofische kritiek op de modernistische interpretatie van het katholicisme, die de godsdienst tot een cerebraal geloof herleidt.

Share